Prawo wewnątrzszkolne ...


   Statut I LO w Kolnie


   Regulamin funkcjonowania I LO im. Adama Mickiewicza w Kolnie w okresie pandemii od 01.09.2020 r.


   Regulamin pracy zdalnej I LO w Kolnie


   Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych


   Regulamin wycieczek szkolnych


   Karta wycieczki                     Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział w wycieczce

 

                                                  Oświadczenie ucznia pełnoletniego dotyczące udziału w wycieczce