Matura ...


Informacje dla maturzystów       (Wszystkie dokumenty w formacie PDF)

Matura 3-letnie LO --- 4-20 maja 2021 r.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnychHarmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Przybory


Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego
w I LO im. Adama Mickiewicza w Kolnie