Historia szkoły ...

Szczegółowo historia szkoły opisana jest w książce Mariana P. Krysiaka
"Średnie szkoły ogólnokształcące w Kolnie (1918-2000)"
Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2001

Dzieje naszego liceum w telegraficznym skrócie

Historia naszego liceum sięga czasów dwudziestolecia międzywojennego. Już w 1917 roku rozpoczęto przygotowania do utworzenia gimnazjum w Kolnie. Do księży salezjanów w Oświęcimiu kierowano prośby o przysłanie wykładowców do tak potrzebnej placówki. Starania te jednak nie przyniosły efektów ze względu na trwające jeszcze działania wojenne. Jednak idea, powstała podczas wojny, zaowocowała tuż po jej zakończeniu.

Ks. Jan Pomichowski Jednym z inicjatorów i pierwszym dyrektorem szkoły powstałej w grudniu 1918 roku był, pochodzący z Kolna, ksiądz Jan Pomichowski. Powstała szkoła miała tylko dwóch nauczycieli i nosiła nazwę Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne, a jej siedziba znajdowała się w domu prywatnym Tomasza Kowalewskiego, położonym na przedmieściu Kolna, zwanym Łabno. W roku 1923 gimnazjum otrzymało prawa szkoły państwowej. Niestety szkoła z powodu braku funduszy oraz z powodu odmowy dofinansowania jej przez sejmik powiatowy, w roku 1927, po uprzednim odebraniu praw placówki państwowej, przestała istnieć. Uczniowie nie mogli zdawać egzaminu maturalnego w Kolnie. W dwudziestoleciu międzywojennym nie czyniono już oficjalnych starań o wskrzeszenie gimnazjum.

Po roku 1945 gimnazjum wznowiło swoją działalność. Pełna nazwa szkoły brzmiała: Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Kolnie. Organizatorem szkoły był mgr Teofil Kubrak pochodzący z pobliskiej wsi Czerwone. Zlokalizowano ją w prywatnym domu, należącym do Jana Płońskiego, w którym miało swą siedzibę do roku 1947. Od 1 wrzenia 1946 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na: Gimnazjum Koedukacyjne Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Tuż po założeniu gimnazjum w roku 1945 były tylko dwie klasy semestralne: ósma i dziewiąta. Uczono na dwie zmiany. Rano uczyły się normalne roczniki, po południu zajęcia odbywały się dla ludzi opóźnionych w nauce z powodu wojny. Początkowo liczba uczniów sięgała 100. Realizowano tylko program małej matury. Dopiero w 1949 roku odbyła się normalna matura.

Wiosną w roku 1948 szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Wojska Polskiego 3, a w 1949 roku została ona upaństwowiona i przyjęła nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego.

Budowę obecnego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wojska Polskiego 34 rozpoczęto w marcu 1957 r. W nowym budynku zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 1959 r.

W 20-lecie powstania placówki w roku 1965 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Adama Mickiewicza oraz wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo powiatu kolneńskiego. W latach 1967/68 liceum zostało zreformowane, między innymi zmieniono numerację klas, z poprzedniej, obejmującej klasy od VIII do XI na nową, od klasy I do IV.

W czasie obchodów dni patrona szkoły 22 grudnia 1976 roku odsłonięto (w dzisiejszej czytelni) tablicę pamiątkową ku czci Adama Mickiewicza. Natomiast dnia 1 września 1980 roku podczas wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego dokonano odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza, który stał się wiodącym motywem otoczenia szkoły i zarazem jej symbolem.

Od wyzwolenia mury szkoły opuściło 5081 absolwentów. Wśród nich są m.in. profesorowie wyższych uczelni, parlamentarzyści, sędziowie, prokuratorzy, lekarze, duchowni oraz liczni nauczyciele. Szkoła od początku pełniła rolę przygotowującą młodzież z całego środowiska kolneńskiego do studiów wyższych kładąc fundament pod nowoczesną edukację i przyszły awans społeczny i zawodowy. Przez lata była i jest miejscem aktywności swoich uczniów nie tylko w dziedzinie nauki, ale również działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystyczno-krajoznawczej.

W kolejnych latach budynek szkoły został gruntownie odnowiony a otoczenie zyskało atrakcyjny wygląd. Na placu szkolnym wybudowano nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe. Jesienią 2009 r. szkoła obchodziła jubileusz 90-lecia swojego istnienia.

Po wielu latach starań w końcu roku 2017 wybudowano przy szkole halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Uroczystość otwarcia hali połączono ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia szkoły.

Siedziby

20072009    2009    2009

2011    2011    2011

2015    2015    2015