Samorząd uczniowski ...

Prezydium:

Przewodniczący  - Wiktoria Czerwińska - 2c

Zastępca  - Zuzanna Połomska - 2b

Sekretarz  - Kacper Romatowski - 3b

Skarbnik  - Mateusz Gutowski - 3a

Liderzy sekcji:

Kulturalna

Karolina Skrodzka, Jakub Duda - 3b

Sportowa

Jakub Sikorski - 3b, Filip Kozioł - 3a

Techniczna

Szymon Kleczyński, Kacper Jabłoński, Patryk Sobociński - 3a

Poczty sztandarowe:

1.     Cezary Kałęka - 3b, Anita Remiszewska - 3a, Dominika Remiszewska - 2a

2.     Krzysztof Sarnacki - 2a, Marta Bikowska - 2b, Natalia Antosiewicz - 3c

3.     Patryk Sobociński, Katarzyna Kuczewska, Sylwia Konopka - 3a

Opiekun:
Marcin KonstantyAktywiści samorządu