100 lat

Liceum Ogólnokształcącego

w Kolnie

1 grudnia 2017 o godzinie 1000 w nowej auli sportowej przy I LO spotkało się kilka pokoleń uczniów ze swoimi dyrektorami, wychowawcami, nauczycielami. Było to spotkanie niezwykłe, ponieważ zainaugurowało rok jubileuszowy z okazji 100-lecia szkoły, w którym jedną z ważniejszych uroczystości będzie jubileuszowy zjazd absolwentów w dniu 16 czerwca 2018.

Było niezwykłe, ponieważ szkoła w przededniu stulecia swojego powstania otrzymała dwa piękne prezenty - aulę sportową, którą uroczyście otwarto i nowy sztandar.

Przybyło wielu gości - biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej ks. Tadeusz Bronakowski, dziekan Dekanatu Kolneńskiego - ks. kan. Stanisław Uradziński, wicedziekan - ks. kan. Wojciech Stefaniak, posłowie na Sejm RP - p. Bernadeta Krynicka (która 32 lata temu zdawała egzaminy do naszej szkoły, ale nie uczęszczała do niej), poseł p. Antoni Lech Kołakowski i p. Kazimierz Gwiazdowski, członek Zarządu województwa podlaskiego - p. Stefan Krajewski, podlaska Wicekurator Oświaty - p. Bożena Dzitkowska, przedstawiciele władz lokalnych z p. starostą, wicestarostą i p. burmistrzem miasta na czele, przy udziale których odbyło się otwarcie sali.

Największą radość swoją obecnością sprawili nam dawni dyrektorzy szkoły - p. Jan Truszkowski, p. Janusz Pikuliński, p. Maria Jolanta Gawrysiuk, p. Sławomir Rydel oraz nauczyciele pracujący wcześniej w szkole - p. Barbara Ferenc, p. Czesław Bazydło, p. Alicja Jezusek, p. Janina Wietecha i p. Marian Wietecha, p. Andrzej Trzpiot, p. Bogumiła Skrodzka, p. Stanisław Szymanowski, p. Mieczysław Śniadach.

Były wspomnienia, podziękowania, wzruszenia.

Pani Maria Jolanta Rumińska, p. Anna Wieteska, p. Bożena Szczepankiewicz i p. Maria Gutowska przygotowały prezentację, w której pokazały historię szkoły oraz jej dorobek od powstania aż po dzień dzisiejszy. Komentarze czytała Martyna Święczkowska przy akompaniamencie Wiktorii Szymańskiej.

Przygotowywaliśmy się jako społeczność szkoły niezwykle starannie do uroczystości. Zależało nam, aby sprostać wieloletniej tradycji szkoły i jej znaczeniu w środowisku lokalnym. Scenariusz uroczystości przygotowała p. Katarzyna Pikulińska, część związaną z pożegnaniem starego sztandaru i nadaniem nowego - p. Marcin Konstanty. Prowadzący uroczystość - p. Katarzyna Pikulińska i p. Zdzisław Śliwecki (oczywiście absolwenci szkoły) dołożyli wielu starań i wysiłku, aby wszystko było zapięte na przysłowiowy "ostatni guzik" i wypadło dobrze.

W przygotowanie oprawy Mszy Świętej oraz części artstycznej zaangażowanych było wielu nauczycieli. Szczególne podziękowania należą się p. Katarzynie Ciołkowskiej, p. Monice Szymańskiej, p. Agacie Jurczyk, p. Magdalenie Banach i młodzieży za profesjonalne przygotowanie scenek z "Pana Tadeusza" w scenerii i strojach z czasów mistrza Adama, p. Zdzisławowi Śliweckiemu za przygotowanie młodzieży do odtańczenia poloneza.

Wiele swojego czasu, energii i wysiłku ofiarowały szkole p. Małgorzata Zduńczyk wraz z p. Moniką Zduńczyk, które najpierw opracowały pomysł wystroju sali i auli szkolnej, a potem w znacznej części zrealizowały go.

Dużo ciepłych i dobrych słów o ludziach "naszej" szkoły, samej szkole z ust gości było podziękowaniem za przygotowanie uroczystości, ale też i wielkim zobowiązaniem do tego, by "kolneński ogólniak" był nadal szkołą znaczącą w środowisku. Wszak tradycja zobowiązuje...

Dziękujemy Rodzicom za znaczne wsparcie w ufundowaniu sztandaru, pomoc w przygotowaniu uroczystości i za liczną obecność.

 

Słowo okolicznościowe dyrektora szkoły

Ekscelencjo, Czcigodni Księża, Dostojni Goście, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży!

Szkoła przeżywa niezwykły dzień - NAJPIĘKNIEJSZY Jubileusz 100-lecia. Uroczystość ta zgroma-dziła kilka pokoleń nauczycieli, pracowników, uczniów, absolwentów, rodziców i gości.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, to dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do was przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.

Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. W ciągu 100 lat istnienia, nasze liceum na trwałe wpisuje się w historię miasta i powiatu. Mam zaszczyt być gospodarzem Szkoły w Jej roku jubileuszowym, i nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale także wy-jątkowe przeżycie.

Pierwsze liceum wytworzyło bardzo bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyło kilka pokoleń ludzi - nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów i absolwentów. Od zawsze mogliśmy pochwalić się sukcesami i osiągnięciami, naukowymi i sportowymi. Międzynarodową wymianą mło-dzieży, czy reprezentowaniem kraju w młodzieżowej sesji parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Nasza szkoła, a właściwie jej kadra pedagogiczna nigdy nie bała się wyzwań, co więcej ta bogata tra-dycja, której spadkobiercami zostaliśmy - zawsze mobilizowała, motywowała i zobowiązywała. Wy-chowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury - niejednokrotnie napawali dumą i dzi-siaj są najpiękniejszym prezentem, jaki otrzymuje nasza Jubilatka. Dlatego dzisiaj sięgając w przeszłość i analizując historię szkoły, którą przypomnimy w prezentacji - możecie być TYLKO I WYŁĄCZNIE dumni, że jesteście jej absolwentami i pracownikami.

Mam nadzieję, że w dalszych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po na-stępne sukcesy i podobnie jak nasze pokolenie, zostaną godnym spadkobiercami tradycji szkoły. Życzę, aby przy okazji tego pięknego Jubileuszu we wszystkich sercach nauczycieli, absolwentów, rodziców i przyjaciół odżyły wspomnienia tej niepowtarzalnej atmosfery, jakiej doświadczyliśmy w Pierwszym Liceum.

Dziękuję wszystkim gościom przybyłym na dzisiejszą uroczystość. To Państwa obecność podkreśla wagę dzisiejszego wydarzenia, które na zawsze zapisze się na kartach historii I Liceum Ogólnokształ-cącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie.

Józef Chodnicki