90 lat

Liceum Ogólnokształcącego

w Kolnie

Szkole naszej stuknęło 90 lat! To był już ostatni moment na świętowanie jubileuszu, bo za chwilę byłoby ich (tych lat) już 91. Pewna zwłoka w aspekcie ostatnich remontów wydaje się jak najbardziej uzasadniona - któż chciałby świętować w starym odrapanym budynku? A tak od razu wszystko inaczej wygląda. Tu ukłon w stronę władz powiatowych z p. Starostą na czele, które po latach zapomnienia postanowiły szkole naszej nadać kształt i wygląd nie odstający od innych placówek oświatowych w mieście. A to w końcu najstarsza i najbardziej zasłużona szkoła średnia w okolicy.

 

Przebieg uroczystości jubileuszowych      31-10-2009

Galeria fotografiiNajpierw cała społeczność szkolna ze sztandarem na czele udała się do kościoła Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie, gdzie uroczystą Mszę św. sprawował i homilię wygłosił ks. dr Andrzej Choromański – diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców. W koncelebrze udział wzięli dziekan kolneński ks. Stanisław Uradziński oraz miejscowy proboszcz ks. Wojciech Stefaniak. Po powrocie do odnowionego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kolnie wszyscy łącznie z gośćmi spotkali się w auli szkolnej. Wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn państwowy.

Dostojnych gości w imieniu społeczności szkolnej powitali uczniowie prowadzący uroczystość – Małgorzata Górecka oraz Michał Duda. Spośród zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP, Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku wraz ze współpracownikami, dziekan kolneński ks. kanonik Stanisław Uradziński, proboszcz parafii Chrystusa Króla Wszechświata ks. Wojciech Stefaniak, Starosta Kolneński Henryk Duda, Burmistrz Miasta Kolna Andrzej Duda – absolwent szkoły, radni Rady Powiatu Kolneńskiego, dyrektorzy placówek oświatowych z Kolna, dyrektorzy gimnazjów z terenu Powiatu Kolneńskiego, prezes SM MLEKPOL z Grajewa Edmund Borawski – absolwent szkoły, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, kadra pedagogiczna ZSP w Kolnie, byli dyrektorzy oraz emerytowani nauczyciele szkoły, przedstawiciele Fundacji Roberta Schumana oraz wolontariuszki z Francji i Armenii.

Słowo okolicznościowe wygłosiła dyrektor szkoły Maria Jolanta Rumińska. Krótką historię szkoły przedstawiła najlepsza uczennica Małgorzata Górecka. Tradycje i dzień dzisiejszy szkoły zostały zilustrowane w formie prezentacji multimedialnej. Następnie kolejno występowali zaproszeni goście. Jedni bardziej oficjalnie, inni bardziej na luzie – wszyscy krótko i ciekawie. Na ręce dyrekcji wręczono również pamiątkowe prezenty i upominki.

Po części oficjalnej nastąpiła przerwa na kawę oraz degustacja urodzinowego tortu, innych smakołyków oraz wyrobów SM „Mlekpol”. Przerwa stanowiła też doskonałą okazję do rozmów towarzyskich oraz odświeżenia starych znajomości. Po przerwie uczestnicy wysłuchali okolicznościowego wykładu historyka literatury i krytyka literackiego dr Waldemara Smaszcza na temat „Ojczyzna domowa Adama Mickiewicza”. Stacjonarną część obchodów zamknął koncert kwartetu „Alla Breve”, który składał się głównie z utworów epoki romantycznej.

Kolejny punktem uroczystości było otwarcie nowego wybudowanego wiosną ze środków własnych powiatu boiska wielofunkcyjnego. Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu przez ks. Wojciecha Stefaniaka (jak na złość po pięknym poranku zaczął akurat padać deszcz) Starosta Henryk Duda wykonał pierwsze oficjalne rzuty piłką do kosza. Jeszcze tylko grupa chłopców zaprezentowała krótki pokaz treningu natomiast dziewczęta wystąpiły w układzie tanecznym i uroczystości oficjalne zostały zakończone.

 

Słowo okolicznościowe

Szanowni Państwo!

Jubileusz to zawsze czas na podsumowania, refleksje, patrzenie wstecz, ale i w przyszłość. 90 lat to długi okres funkcjonowania szkoły. Obchody rocznicowe skłaniają do podróży w czasie. Historia szkoły dla każdego ma inny wymiar, gdyż tutaj narodziły się życiowe pasje, pierwsze przyjaźnie, porażki i sukcesy. Każdy z nas z sentymentem wspomina swoją młodość, szkołę, pracę. Szkoła to ludzie: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Już od 90 lat nasza szkoła krok po kroku wpisuje się w historię miasta i regionu. W chwili obecnej szkoła liczy 15 oddziałów i prawie 400 uczniów. Pracuje w niej 33 nauczycieli oraz 5 osób administracji i obsługi.

Szkoła cieszy się opinią placówki bezpiecznej, przyjaznej dla uczniów. Corocznie prawie 100% absolwentów zdaje egzamin maturalny. Staramy się podnosić estetykę i funkcjonalność budynku szkoły i pomieszczeń dydaktycznych a także tworzyć zaplecze sportowe.

Czas pobytu w szkole to dla każdego ucznia okres szczególnie ważny w życiu – czas dojrzewania intelektualnego i emocjonalnego, czas kształtowania postaw i charakterów, czas podejmowania pierwszych życiowych decyzji. Ze świadectwem maturalnym zdobytym w tej szkole abiturienci całego szeregu pokoleń wkraczali w dojrzałość. Na bogaty dorobek najstarszej szkoły średniej na Ziemi Kolneńskiej złożyła się ofiarna praca wielu pokoleń wspaniałych nauczycieli, wychowawców i pracowników.

Korzystając z obecności na dzisiejszej uroczystości Pana Starosty i członków Rady Powiatu, składam gorące podziękowania za środki finansowe i wszelką pomoc przekazywaną szkole.

Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizowaniu dzisiejszego jubileuszu. Dziękuję także tym, którzy udostępnili swoje zbiory do przedstawienia historii szkoły. Wyrażam wdzięczność wszystkim dostojnym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili obchody 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie.

Maria Jolanta Rumińska